MECEM NAPLOCHO - s​​/​​t 7"EP

by dead heroes label

/
1.
00:23
2.
3.
01:05
4.
01:10
5.
6.
7.
8.
9.
10.

about

a new czech acquisition on dead heroes label which serves a raw distorted hardcore-punk in vein of Los Crudos or Ruidosa Inmundicia ....... hispanico attitude as hell .... hahaha. Their debut EP will be released in cooperation of many labels. We are glad to being on the board.

credits

released December 7, 2015

tags

license

all rights reserved

about

dead heroes label

a small non-profit D.I.Y. label specialized on fast-core, grind-core, power-violence & thrash-core.

contact / help

Contact dead heroes label

Streaming and
Download help

Track Name: Dost
DOST!
Když se probudíš, každej denslyšíš, jak je to skvělý, takhle žít
Systém tě nutí, už není khnutí, z tohohle života mít něco víc
Dost!!!

english version:

STOP!
When you wake up, every day you hear how it's great to live like this.
System is forcing you, there's not an opportunity to have more from this
life. Stop!
Track Name: Místo na zemi
MÍSTO NA ZEMI
Nemám rád žádný společenskýbesedy, sedím tu jak vzorek bez ceny
Občas trochu smažím, alestejně se snažím najít si svý místo na zemi
Sedím tu věčnost, nebo jenchvíli pouhou?
Nikdo nemá cigaretu, tak sizapálím svou
Nikdo nemá postavu v plamenech,tak já zapálím tu svou
Až bude hořet, přiložte jakv kamnech, horký železo se musí kout
V baru se ukloním, na ulicidohořím, noční tramvaj proveze mě tmou….

english version:

PLACE ON EARTH
I don't like any social discussions, I am sitting here like a pattern
without price. Sometimes I'm getting high, but still I'm making effort to
find my place on eath. Do I sit here for ages or just a while? Nobody have a cigarette so I will just light up my own. Nobody have a body in flames, so I'll set on fire my own. When it will burn, fill up the stove, the time to strike is when the iron is hot. I'll bow on the bar, burn out on the street, night train take me through the dark...
Track Name: Paraziti
PARAZITI
Jsou prázdný hlavy, všechnojsou klamy, na povrch dámy, uvnitř plný slámy
Hledají pány s plnými džbány,ukojit své touhy potřebují…
Co chceš??...Cočumíš?? Jseš jak veš…měnezlomíš!
Jsou to pijavice, potrhlýslepice, vysajou člověka do morku kosti
A když se nasytí, hledají kpřežití oběti… paraziti
Co chceš??....Cočumíš??
Jseš jak veš……měnezlomíš!

english version:

PARASITES
They are empty heads, everything is a fallacies, ladies on surface, inside full of straw, They're searching for masters with full jugs, they need to gratify their desires. What you want? What you're looking at? You're nothing to me, can't break me down!
They are leeches, loony gooses, they suck off the man to the bone. And when they're saturated, they searching for survival another victims, parasites...
What you want? What you're looking at? You're nothing to me, can't break me down!
Track Name: Mafie
MAFIE
Nastav svou tvář, otevři svoumysl, dřív než názor přeměníš…
Teď už tě mají, nevíš jakdál, je tahle cesta správná?
Mozek tvůj drtí, vedle jsišláp, propadáš se do prázdna
V ruce zbraň máš, není užcesta zpátky,..no tak vraždi!!!!...rozkaz zní.
A ty tam nahoře nutí tě dál,oběti pořád přibývaj,
Už nejsi člověk, všechno jsivzdal, stroj smrti se z tebe stal.

english version:

MAFIA
Turn up your face, open up your mind before you change your opinion..
Now they got you, you don't know what to do, is this the right way?
They'll crush your brain, your step was wrong, now you're falling into the void
You have a gun in your hands, there's no way back, so kill! It's an order!!
And they up there forcing you on and on, casualties mount, you are not human anymore, you've give up everything, becoming to a killing
machine..
Track Name: Falešný štěstí
FALEŠNÝ ŠTĚSTÍ
Podívej se, jak jsem skvělej,novej auťák, velkej dům.
Peníze!...jsou pro mě všechno!
Každej!...klekne si předemnou!
Krásnou ženu, tučný konto,podívej se, to jsem bůh.
Koupím!...koupím si štěstí!
Koupím!...si spokojenou tvář!
Prášky peru do hlavy, depreseprý spravý, peníze teď nepomůžou, vždyť jde o mý zdravý?!

english version:

FALSE HAPPINES
Look how great I am, a new car, a big house. Money is everything for me!
Everybody will go down on his knees in front of me.
Beautiful wife, fat bank account, look at me, I'm god.
I'll buy happines, I'll buy happy face.
Now I slam my body with pills, they should fix up the depressions, money don't help, it's about my health now!
Track Name: Výraz při sraní
VÝRAZ PŘI SRANÍ
dnešní ranní noviny
na mě se vyvalí
blonďatá kráva v bikinách
co kroutí svou prdelí
a na další stránce
obrovská fotka superstar
tváří se nějak divně
a bulvár se raduje
tenhle výraz při sraní
zlepší ti celý den!

english version:

FACE WHILE YOU TAKING SHIT

Today's newspaper staring at me, blonde cow in bikinis with her as in the front. And on the next side, huge photo of superstar looked weird and gutter press is pleasured. This face while you taking shit improve all your day.
Track Name: Smutný a krvavý
SMUTNÝ & KRVAVÝ
na chodníku kaluž krve
nikomu však nevadí
malinký děti
přihlíží s úsměvem
brutální vraždění
nevinných zvířat
vždyť budou Vánoce!
to se zas pomějem
kapříka dáme si
na Štědrý večer

smutný a krvavý

ruka se zvedá
tupá rána
další pramen krve stéká
do rudý kaluže
maminko, maminko
já toho kapříka nechci!!

english version:

SAD & BLOODY
Pool of blood on the pavement
but nobody cares
little children looking at it with smile
brutal killing of innocent animals
The Christmas are coming up, we're going to have ourselves a time
Let's have a nice carp on the Christmas Eve

Sad and bloody

A hand is rising up, one blunt hit, another spring of blood trickle down to the red pool..
Mom, mom I don't wanna the carp!
Track Name: Zmutované vraždící těstoviny
ZMUTOVANÉ VRAŽDÍCÍ TĚSTOVINY
jak se to stalo
nikdo už neví
seber se, utíkej
už nemáš nárok
na spánek klidný
s večeří
smrt přijde z kuchyně
v hrnci to divně bublá...
ááá ne!
už není kam jít
valí se lepkavá lavina
hrnečku dost!
celá města se topí!
útokem těstovin
planeta umírá
mutace mušliček
nadvláda kolínek
bezvaječná smrt

english version:

MUTANT KILLING PASTA
How this happened nobody knows
Hurry up, get out!
You don't get sleep easily anymore
with a dinner there becomes a death
In cooking pot is something bubbling weirdly..
Oh no!
There's no else to go
Sticky avalanche is rolling
Cooking pot, enough!
Whole cities are drowning
By the attack of pasta whole planet is dying!
Mutation of butterfly noodles
Dominance of macaronis
Eggless death!
Track Name: Masakr v tržnici
MASAKR NA TRŽNICI
zástupy lidí tlačí se vpřed
já chci být první, já chci to hned
jdu dál
nevnímám nikoho kolem sebe
jde mi jen o to jak dostat se do cíle
dál
já chci řvát
někdo dýchá na mě padám na zem
v ústech prach a hlína
tisíce kroků nade mnou
ušlapán v davu jenom pro slevu
davové šílenství, sezonní výprodej

english version:

MASSACRE ON MARKET PLACE
Throngs of people pushes forward
I want to be first! I want it all and now!
Ignore anyone around me, my only concern is how to get archieve the target
I want to scream
somebody breathes on me, I'm falling on the floor.
Dust and soil in mouth, thousand of steps above me
Trampled to death in the crowd, just for a discount
mass hysteria, seasonal sale!
Track Name: Ježíš-Mohamed-69
JEŽÍŠ-MOHAMED-69
kniha knih nikoho nerozhřeší
nikde se nepíšou pravidla lásky
odkdy má víra znamená víc?
proroci vědí jak dosáhnout rovnosti...
oba se střídají kdo bude nahoře
nikdo z nich nemluví s plnou pusou
Ježíš ví jak tvrdě má přirážet
Mohamedovi bradavky tuhnou
pouta a bičíky
umělý pinďoury
nezkrotná vášeň
tisíce let lásky

english version:

JESUS-MOHAMED-69
Book of books will absolve nobody
Rules of love isn't written down anywhere
Since when is my religion more?
The Prophets know how to achieve equality...
They both are alternating who will be on top
Nobody talks with full mouth
Jesus know how hard to push
Mohamed's nipples get stiff
Handcuffs and whips
plastic dildos
indomitable passion
thousand year of love
Since when is one more than another one?
odkdy je jeden
víc než kdo druhý?